Veilig opslaan lithium batterijen

Het gebruik van lithium batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin een lithium batterij. Verkopers, tussenhandelaren, maar ook particulieren willen de producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe doen we dat eigenlijk?

De PGS-organisatie is bezig met het opstellen van nieuwe richtlijnen, waarin beschreven staat hoe je veilig lithium batterijen kan opslaan. Deze worden beschreven in de PGS 37 richtlijnen, welke eind 2021 gereed is. Tot die tijd is de PGS 15 van kracht.

Een veilige opslag van lithium batterijen is waar de laatste jaren steeds meer vraag naar is. Ontploffingen en branden als gevolg van lithium batterijen, lezen we helaas steeds vaker in de kranten.

De lithium batterij wint de laatste jaren steeds meer terrein ten aanzien van de alkaline batterijen. Dit komt omdat de lithium batterij wel zeven keer langer mee gaat. Op zich heel goed, maar er kleeft ook een nadeel aan het gebruik van lithium batterijen. Dat nadeel is het gevaar van ontploffing.

De gevaren moeten we zo goed mogelijk inperken, door nu al maatregelen te nemen. Dit start bij het veilig opslaan lithium batterijen.

Bekijk hier onze producten voor de opslag van lithium batterijen

Opslag lithium batterijen

Brand gevaar bij gebruik van lithium batterijen

Door de langere levensduur van lithium batterijen zijn ze uitermate geschikt voor apparaten met een hoog stroomverbruik. Echter zit er wel een keerzijde aan het gebruik van deze batterijen.

Lithium batterijen kunnen namelijk gevaarlijk zijn, omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Dankzij het lithium kan de batterij ontbranden als deze beschadigd is, in contact komt met water of blootgesteld wordt aan te veel hitte.

Door een productie fout of mechanische beschadiging kunnen de lithium batterijen in een zogenoemde ‘thermal runaway’ raken. Dit kan ontstaan als de temperatuur van een batterijcel flink stijgt, door bijvoorbeeld een interne kortsluiting.

De ontbranding van de batterij gaat gepaard met enorme steekvlammen en kan zelfs leiden tot explosies. Door de toename van het gebruik van lithium batterijen neemt het risico op branden ook toe. De schades zijn vervolgens niet te beschrijven. Uw hele bedrijf kan in de brand vliegen, waarbij ook (dodelijke) slachtoffers kunnen vallen.

Daarnaast komen bij brand ook gevaarlijke giftige gassen vrij. Deze kunnen grote steekvlammen of zelfs explosies tot gevolg hebben.

Wanneer u bij uw lithium batterijen een beschadiging ziet, roestplekken, lekkages of witte uitslag? Dan zijn de batterijen niet meer goed. Lever ze dan ook direct in bij een milieudepot om gevaren te voorkomen.

Opslag lithium batterijen

Wat is een lithium batterij?

Een lithium batterij is zeer zuinig en daardoor duurzaam. Hij gaat zelfs zeven keer langer mee dan een gewone alkaline batterij. Tevens behouden de lithium batterijen hun capaciteit wanneer de temperatuur onder de nul graden Celsius daalt.

Het verschil tussen een alkaline en lithium batterij is de chemische samenstelling. Bij een lithium batterij komt de energie vrij door een reactie tussen mangaandioxide en lithium. Een alkaline batterij levert energie door de elektrochemische reactie tussen mangaandioxide, grafiet en zinkpoeder.

Er zijn twee soorten lithium batterijen:

1. De lithium batterij die niet oplaadbaar is: de lithium-metaal batterij. Deze batterij treffen we aan in bijvoorbeeld knoopcellen van gehoorapparaten of horloges. Of penlite batterijen in de afstandsbediening.

2. De oplaadbare lithium-ion batterij of accu. Deze vind je bijvoorbeeld terug in je smartphone, tablet, professionele foto- en filmapparatuur en radiografisch speelgoed. Maar ook in elektrische auto s, fietsen, elektrische sigaretten, laptops.

Regelgeving voor veilig opslaan van lithium batterijen

Het opslaan van lithium ion batterijen moet op een veilige manier gebeuren, om zo brandgevaar te voorkomen.

De wet- en regelgeving voor een juiste en veilige opslag van lithium batterijen ontbreekt. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) valt de welbekende PGS 15, deze is echter onvoldoende.

Het gerenommeerde bureau Burghgraef van Tiel & Partners heeft (i.s.m. FSE Support) al in februari 2018 een award-winnende Visie gepubliceerd over het “Gebruik en Opslag van Lithium Batterijen”. Zij lopen daarmee vooruit op landelijke regelgeving in de vorm van de Richtlijn PGS 37.

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De nieuwe PGS 37 richtlijn wordt eind 2021 verwacht en is bedoeld voor:

  • Bedrijven die lithium-ion batterijen opslaan.
  • Organisaties die buurt batterijen bouwen en ook installeren.
  • Ingenieurs- en adviesbureaus.
  • Woningbouwverenigingen of verenigingen van bewoners.
  • Gemeenten en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven.
  • De brandweer die advies geeft over hoe je lithium ion batterijen veilig opslaat.

Zodra de PGS richtlijn definitief is, zal de Omgevingswet naar de richtlijn verwijzen. Ook de ARBO wetgeving zal naar de maatregelen in deze PGS gaan verwijzen. De nieuwe PGS 37 richtlijn is een belangrijk middel om straks aan de wetgeving te voldoen.

Echter wanneer het om veiligheid gaat moeten we nooit een afwachtende houding innemen. Het is verstandiger om nu al de juiste maatregelen te treffen op het gebied van veilig opslaan van lithium batterijen.

Zelfs verzekeraars volgen nu al meer de aanwijzingen op uit de Visie van Burghgraef van Tiel & Partners. In steeds meer verzekeringspolissen zijn al voorwaarden opgenomen van brand-en gevolgschade welke aanwijsbaar zijn veroorzaakt door lithium batterijen.

Veilig oplaad- en opslagkasten lithium batterijen

In 2010 ontwikkelde Hiltra Barneveld B.V. al een serie oplaad- en opslagkasten voor lithium-ion batterijen en heeft dit programma verder uitgebouwd. Juist om in te in te spelen op de specifieke brandbeveiligingsbehoeften van gebruikers van dit type batterijen.

De veiligheidskasten zijn voorzien van een interne stroomvoorziening en zijn van binnen en naar buiten brandwerend. Dankzij de gecontroleerde voorziening van stroom is het risico op oververhitting klein.

Veilige opslagkasten en brandcompartimenten

In de speciale Hiltra oplaad-, opslagkasten en brandcompartimenten zijn de lithium batterijen veilig. Veilig opslaan en opladen van lithium batterijen werkt vervolgens twee kanten op.

Allereerst wanneer de lithium batterij ontploft en brand veroorzaakt. De opslagkasten en brandcompartimenten zijn gemaakt van brandwerend materiaal waarmee de eventueel ontstane brand direct gedoofd kan worden. Het voorkomt daarnaast branduitbreiding naar de naastliggende ruimtes of omgeving.

Veilige brandcompartimenten

Voor veilige brandwerende compartimenten zijn verschillende opties mogelijk. Bijvoorbeeld branddeuren, deurafsluitingen, zelfsluitende deuren, deuralarm en actieve brandbeveiliging.

Uiteraard zijn er nog veel meer veilig opties, zoals een alarm doormelding, alarmsysteem en speciale ventilatie.

Opslag lithium batterijen

Vraag naar veilig advies

Bij een gebluste lithium batterij of accu is de brand tijdelijk onder controle, maar deze kan weer opnieuw beginnen. De combinatie van brandwerendheid, blussen en het alarm van een brandveilige kast is ideaal om brandende lithium batterijen onder controle te houden. Dat maakt het de beste optie voor het opslaan lithium batterijen.

Vraag aan de experts van Hiltra naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Wij komen graag bij u langs, zodat wij u de beste opslagkast of brandcompartiment kunnen aanbevelen voor uw specifieke situatie.

Hiltra Barneveld B.V. zorgt voor een passende en op maat gemaakte offerte. Natuurlijk ontvangt u ook gelijk het daarbij behorende veiligheidsadvies.

Al onze oplossingen voor de opslag van lithium batterijen voldoen al sinds 2010 aan de ‘eisen’ uit de reeds genoemde Visie van Burghgraef van Tiel & Partners.


Aanbiedingen